TenneT klaar voor aansluiting windpark Noordoostpolder

De windparken van de Noordoostpolder kunnen nu worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. De laatste technische testen voor de kabelverbindingen zijn succesvol afgerond.

Mijlpaal
De test is een belangrijke mijlpaal die aangeeft klaar te zijn voor de aansluiting van de nog in aanbouw zijnde windparken. De aansluiting heeft totaal zo’n twee jaar geduurd en omvatte de bouw van een nieuw hoogspanningsstation bij Westermeerdijk, de aanleg van een 110kV kabelverbinding van Westermeerdijk via Emmeloord naar Ens, de aanpassing van hoogspanningsstation Emmeloord Zuidervaart en een flinke uitbreiding van hoogspanningsstation Ens. TenneT is nog tot het voorjaar van 2015 bezig met afrondende werkzaamheden om het gebied waar de kabels zijn gelegd zo goed mogelijk achter te laten voor betrokken grondeigenaren.

Groene stroom op het elektriciteitsnet
Het aandeel duurzame stroom groeit. In de Noordoostpolder verrijst het grootste windmolenpark van Nederland. Na ingebruikname wordt hier schone en duurzame elektriciteit opgewekt. Genoeg om 400 duizend huishoudens jaarlijks van stroom te voorzien. Door middel van de 110kV kabelverbinding kan deze energie getransporteerd worden via het landelijke transportnet van TenneT richting eindgebruiker.

Windenergie uit de polder
Het windpark in de Noordoostpolder is een initiatief van NOP Agrowind, het consortium Westermeerwind en RWE/Essent. Het windpark bestaat uit 86 windmolens op land en in het water, langs de dijk van het IJsselmeer. Het windpark levert energie en zorgt voor werkgelegenheid, tijdens de bouwfase en de exploitatie. Inwoners van Noordoostpolder, Urk en Lemsterland kunnen participeren. In 2016 is het windpark helemaal klaar.

Vorig bericht
Eerste windmolen produceert stroom
Volgend bericht
Transformatoren van Windpark Westermeerwind zijn geplaatst

Related Posts

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up