Meest gestelde vragen

Windpark Noordoostpolder

Windpark Noordoostpolder is een van de grootste windparken van Nederland met in totaal 86 windturbines op het land en in het water. Het windpark levert jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit op. Dat is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ruim 400.000 huishoudens. Windpark Noordoostpolder levert daarmee een substantiële bijdrage aan de doelen van het Energieakkoord en is een belangrijke duurzame energiebron voor Nederland. Het windpark zorgt bovendien voor extra banen in de regio en biedt participatiemogelijkheden voor inwoners en agrariërs van de Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland.

Langs de dijken van het IJsselmeer aan de westkant van de Noordoostpolder ligt Windpark Noordoostpolder.

Windpark Noordoostpolder bestaat uit 86 windturbines, waarvan 38 op het land en 48 in het water.

De windturbines van Windpark Noordoostpolder kunnen jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit opwekken.

De opbrengst van Windpark Noordoostpolder is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van ruim 400.000 huishoudens. Dat komt overeen met het inwonersaantal van de provincies Flevoland, Friesland en een flink deel van Groningen.

Drie projectpartners hebben het windpark gerealiseerd: NOP Agrowind, Westermeerwind en RWE.

Van boeren in de Noordoostpolder en van duurzaam energiebedrijf RWE. Inwoners en agrariërs uit de Noordoostpolder, Urk en Lemsterland kunnen ook deelnemen in het windpark in het water (Windpark Westermeerwind) door het kopen van obligaties of aandelen. Zo is het echt een windpark voor en door de polder.

De stroom van het windpark wordt o.a. verkocht aan Eneco, die levert de stroom weer aan bijvoorbeeld de NS en aan huishoudens.

Langs de dijken van het IJsselmeer in de Noordoostpolder is een windrijke locatie. De windcondities zijn vergelijkbaar met die van de Noordzeekust. Vandaar dat deze locatie uitermate geschikt is voor een windpark. Windenergie is ook goed te combineren met de landbouwgrond in de Noordoostpolder.

Windturbines Windpark Noordoostpolder

De windturbines op land zijn 7,5 MW (vermogen) en leveren zo’n 23.000 MWh per turbine per jaar. 1 huishouden verbruikt 3 tot 3,5 MWh per jaar. Dus veel meer dan 1.000 huishoudens.

Ja, hoe harder het waait, hoe meer energie wordt opgewekt. Bij veel wind (vanaf windkracht 6/7) wordt het maximale vermogen opgewekt; 7,5 MW per windturbine op land en 3 MW per turbine in het water. Bij windkracht 10/11 gaan de windturbines in het water uit, de windturbines op het land blijven zelfs dan nog elektriciteit produceren.

Soms staan windturbines stil vanwege gebrek aan wind of vanwege onderhoud. Het onderhoud vindt plaats in ongeveer 2-3% van de tijd (bij voorkeur als het toch niet waait!). Windturbines produceren 90-95% van de tijd elektriciteit, dat is zo’n 330 dagen per jaar.

Wij hebben juist voor deze turbines gekozen omdat wij denken dat ze de beste keuze zijn op deze plek. Ze vangen veel wind op, werken efficiënt en produceren veel energie wat weer veel duurzame elektriciteit oplevert.

De Siemens windturbine was de beste keuze voor in het IJsselmeer. De grotere windturbines op land van Enercon worden niet aangeboden voor gebruik in het water. Grotere offshore windturbines, die gebruikt worden op zee, waren geen optie. Onder andere omdat offshore schepen die de turbines vervoeren niet op de locatie in het IJsselmeer kunnen komen doordat het water te ondiep is en ze niet door de sluizen passen.

De levensduur van de windturbines van Windpark Noordoostpolder is minimaal 20 jaar (ten minste 25 jaar op land, ten minste 20 jaar op het water).

De energie die nodig is om een windturbine te produceren, te bouwen, te onderhouden en af te breken is na drie tot zes maanden draaien van de windturbine al terugverdiend. Daarna levert de turbine nog 15 tot 20 jaar lang schone, CO2-vrije energie.

De windturbines op land zijn van de Duitse fabrikant ENERCON, met fabrieken in onder andere Aurich en Magdeburg. De windturbines in het water komen uit Deense fabrieken van Siemens in onder andere Aalborg en Brande.

Windpark NOP Agrowind, onderdeel van Windpark Noordoostpolder, bestaat uit 26 turbines op het land, elektriciteitskabels en een transformatorstation. Bij elkaar kostte het windpark enkele honderden miljoenen euro’s, inclusief de lening van de bank. Als je dat allemaal terugrekent, komt dat ongeveer op 15 miljoen euro per turbine op land neer. De windturbines op het water zijn (een stuk) kleiner dan de turbines op het land en kosten ongeveer de helft.

Goede spullen zijn duur. Er is veel beton en staal nodig, er zit hoogwaardige techniek in de turbines, veel mensen zijn betrokken, het transport, de installatie, risico’s, banklening etc.

Omgeving

Wij moeten in Europa allemaal ons steentje bijdragen aan het opwekken van duurzame energie. Ook Nederland. Hierover zijn afspraken gemaakt in het Energieakkoord. Windpark Noordoostpolder levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse doelstellingen voor de productie van duurzame energie in 2020. Een belangrijke reden voor het kiezen van de locatie van Windpark Noordoostpolder is dat het op deze locatie vaak en hard waait. Dat betekent dat een windpark op die plek dus veel stroom zal produceren.

Veel mensen uit de omgeving vinden het windpark groots en indrukwekkend. Zij zijn trots dat het windpark een lokaal initiatief is (het idee komt van boeren uit de omgeving) en dat er zo een bijdrage geleverd wordt aan een duurzamere samenleving. Er is ook een aantal mensen dat niet zo blij is met het windpark. Zij vinden bijvoorbeeld dat de windturbines het historisch aanzicht van Urk verpesten, m.n. vanaf het IJsselmeer gezien, of hebben last van de verlichting bovenop de windturbines.

Windpark Noordoostpolder bestaat uit 86 turbines die bij elkaar in de buurt staan. Dat betekent minder turbines verspreid in het landschap. De windturbines op land zijn een van de grootste windturbines die er nu zijn. Hoe groter de turbines, hoe hoger de opbrengst; dus met minder turbines kun je meer duurzame stroom opwekken. De opbrengst van Windpark Noordoostpolder is vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 400.000 huishoudens. Dat komt overeen met het inwonersaantal van de provincies Flevoland, Friesland en een flink deel van Groningen. Alles wat op deze locatie wordt opgewekt, hoeft dan niet op een andere locatie opwekt te worden.

Er zijn mensen die de windturbines niet mooi vinden. Zij vinden dat de turbines het uitzicht verpesten en ze maken zich zorgen dat bijvoorbeeld toeristen Urk niet meer willen bezoeken.

Urk Briest maakte zich zorgen over het uitzicht op Urk als de windturbines waren geplaatst. Het liefst wilde Urk Briest helemaal geen turbines. Maar dat was geen optie. Windenergie is een belangrijke bron van duurzame energie die we hard nodig hebben omdat bijvoorbeeld fossiele brandstoffen opraken. Om Urk Briest tegemoet te komen, heeft de minister zeven windturbines geschrapt.

Er zijn strenge normen op het gebied van geluidsoverlast etc. en daar houdt het windpark zich aan. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de omgeving niet alleen de lasten draagt, maar ook de vruchten kan plukken van het windpark. Onze bijdrage aan de omgeving bestaat uit verschillende onderdelen:

  • financiële participatie; inwoners en agrariërs van de Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland kunnen middels aandelen/obligaties participeren in de windturbines die in het water staan;
  • jaarlijks bedrag voor de maatschappelijke ontwikkeling van vijf omliggende dorpen in de Noordoostpolder;
  • vergoeding van de gemiddelde jaarlijkse energierekening voor naaste omwonenden langs de Westermeerdijk en Noordermeerdijk;
  • een bijdrage via de gemeente aan het bezoekerscentrum 11BEAUFORT.

Windenergie

Er zijn meerdere duurzame energiebronnen zoals zon, water en biomassa. Windturbines zijn in staat om grote hoeveelheden energie te produceren. Windenergie is op dit moment in Nederland de schoonste en goedkoopste optie voor duurzame energie. Zonne-energie is sterk in opkomst, maar nog duurder dan windenergie. Een windturbine van 3 MW bijvoorbeeld levert net zoveel stroom als 12 voetbalvelden met zonnepanelen.
Een efficiënte, groene energievoorziening zal overigens bestaan uit een mix van bronnen die elkaar aanvullen. Zonne-energie overdag in de lente en zomer, windenergie in de herfst en winter, waterkracht en biomassa als buffers.

Jazeker, in Nederland en ook in andere landen. We willen in de toekomst alleen nog maar energie uit duurzame energiebronnen (zoals de wind, de zon, het water en groen afval)

In Nederland waait het veel en hard. Vandaar dat Nederland heel geschikt is voor het opwekken van duurzame elektriciteit uit wind. Zie ook Duurzame Energie in Nederland, voor een beschrijving van diverse vormen van duurzame energie die van belang zijn voor Nederland.

Windturbines algemeen

Je mag een windturbine plaatsen als de gevolgen voor mens en milieu beperkt zijn (milieueffectrapportage) en vergunningen voor de bouw verleend zijn.

Moderne windturbines hebben drie rotorbladen. Vroeger zag je ook wel windturbines met twee bladen en zelfs met één blad met een tegengewicht. In de praktijk blijken drie rotorbladen het beste te werken. Een windturbine met drie rotorbladen is stabieler dan een turbine met twee. Met twee rotorbladen ‘wiebelt’ een turbine meer dan met drie, als de bladen draaien. Er komen dan enorme krachten op de windturbine te staan. Bij een windturbine met drie bladen worden die krachten beter verdeeld en daarom staat hij steviger. Je zou ook een windturbine met vier of vijf rotorbladen kunnen maken, maar deze extra bladen zijn niet nodig (maar wel duur!). Drie rotorbladen is dus het beste aantal.

Een windturbine kan kapot gaan, maar dat gebeurt niet vaak. Windturbines zijn 96-97% van de tijd beschikbaar. Het vervelendst is als de versnellingsbak kapot gaat. De windturbines van Windpark Noordoostpolder hebben overigens geen versnellingsbakken.

Als een vogel tegen de windturbine aanvliegt, is dat vooral vervelend voor de vogel. De rotorbladen van de windturbine zijn erg sterk en hebben eigenlijk nooit schade daarvan. In Nederland mogen windturbines pas worden gebouwd als van tevoren precies is berekend dat er niet teveel vogels tegenaan zullen vliegen. Een windturbine doodt minder vogels per jaar dan een huiskat.

Hoe meer we gebruik maken van windenergie, des te minder stroom uit kolen- en gascentrales we nodig hebben. Met windturbines is geen sprake van vervuiling van de grond of het water. En de materialen in een windturbine worden zoveel mogelijk gerecycled, nu al meer dan 80% voor een gemiddelde windturbine.

Over het algemeen is een windturbine met een vergelijkbaar vermogen op land goedkoper dan een windturbine op zee. Op het water is de installatie en het onderhoud ingewikkelder. Je moet er bijvoorbeeld altijd met een boot naartoe. Ook moet de opgewekte elektriciteit een langere weg afleggen naar het vaste land. Op zee zijn windturbines weliswaar duurder, maar wel minder zichtbaar en ze leveren vaak meer energie op (ook omdat ze meestal groter zijn).

Recycling levert o.a. staal en koper op en energetisch gezien heeft de windturbine zichzelf dan al 40-80x terugverdiend.

Windmolens (= de oude, Hollandse houten windmolens) draaien linksom, gezien vanaf de voorkant van de molen. Een belangrijke reden hiervoor is een praktische: de meeste mensen zijn rechtshandig. Een windmolenaar die de zeilen op de wieken legt en uitrolt, doet dat het gemakkelijkst met zijn rechterhand. Hiervoor klimt de molenaar over de wiek naar boven en installeert de zeilen, terwijl hij zich met de linkerhand vasthoudt. Een lastig en gevaarlijk werkje op grote hoogte.

Windturbines (=moderne, elektriciteit producerende windturbines) draaien tegenwoordig rechtsom, gezien vanaf de voorkant van de windturbine. In de jaren zeventig draaiden de eerste moderne windturbines ook wel linksom, maar een Deense bouwer van windturbinebladen (aanvankelijk van metaal, tegenwoordig van glasvezelversterkte epoxy) besloot zich te onderscheiden en rechtsom draaiende bladen te bouwen. Later is het zogenaamde ‘Deense concept’ (drie bladen, up-wind, met de klok meedraaiend, volledig witte constructie) de standaard geworden.

Stageplekken

Koepel Windenergie Noordoostpolder is een kleine stichting zonder stageplekken.

keyboard_arrow_up