Financiële participatie

Inwoners en agrariërs van de Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland kunnen middels obligaties en aandelen participeren in het buitendijkse gedeelte van Windpark Noordoostpolder, dat in het IJsselmeer is gebouwd.

U kunt zich als geïnteresseerde vrijblijvend opgeven bij info@westermeerwind.nl en wordt dan op de hoogte gehouden van de participatiemogelijkheden.

Jaarlijks bedrag voor ontwikkeling dorpen

Voor een periode van 20 jaar keert Windpark Noordoostpolder €10.000 jaarlijks uit aan vijf omliggende dorpen: Creil, Espel, Nagele, Rutten en Tollebeek voor de maatschappelijke ontwikkeling van het dorp.

Aanwonendenregeling

Voor naaste omwonenden van de Noorder- en Westermeerweg is er een regeling waarbij je een gemiddelde jaarlijkse energierekening vergoed krijgt. Dat is ongeveer €1.800 per jaar (2017).

Gebiedsgebonden bijdrage

Informatiecentrum 11BEAUFORT in Nagele ontvangt een bedrag via de gemeente dat tegemoet komt in een deel van de exploitatiekosten.

Sponsoring

Windpark Noordoostpolder is hoofdsponsor van Dijkfeest, een jongerenevenement dat zijn oorsprong kent in de polder en uitgegroeid is tot een jaarlijks hoogtepunt in de omgeving. Het feest vindt plaats langs de dijken van de Noordoostpolder met uitzicht op het windpark.

keyboard_arrow_up