Windpark Noordoostpolder…

 • …is voorloper geweest in samenwerking tussen de overheden onderling (Rijk, provincie, gemeente) en de initiatiefnemers;
 • …heeft paden gebaand voor nieuw te ontwikkelen windparken (rijkscoördinatieregeling, milieueffectrapportage);
 • …heeft mede hierdoor een ontwikkelingstijd gehad van bijna 20 jaar; waarvan de bouw nog geen vijf jaar duurde;
 • …is grotendeels gerealiseerd door agrariërs uit de omgeving;
 • …bestaat uit een combinatie van windturbines op het land en in het water;
 • …heeft de grootste windturbines op het land; de gedachte hierachter is met minder, maar grotere turbines meer duurzame energie opwekken;
 • …wekt met het opgestelde vermogen in verhouding meer stroom op dan op locaties die meer in het binnenland liggen. Dit komt door de windcondities langs de dijken van de Noordoostpolder die vergelijkbaar zijn met die van de Noordzeekust.

Wist u dat…

 • …deels op de plek van Windpark Noordoostpolder het voormalige Essent windpark stond met 50 windturbines van 300 kW, destijds het grootste windpark van Europa? De productie van een van de huidige windturbines op land is gelijk aan alle 50 oude turbines;
 • …voor het transport van de onderdelen van windturbines op land wegen zijn verbreed en rotondes tijdelijk gehalveerd?
 • …er geen bouwmaterieel voor handen was specifiek voor gebruik in het IJsselmeer? Voor dit project is landmaterieel aangepast voor gebruik in het water;
 • …de schepen die voor de bouw op zee (offshore) gebruikt worden, niet door de sluizen naar het IJsselmeer pasten vanwege de breedte en teveel diepgang? Speciale pontons voor aanvoerroutes moesten worden gemaakt;
 • …de opbouwtijd van een windturbine op land zonder oponthoud ongeveer twee maanden is, die van een windturbine in het water een dag?
 • …de energie die nodig is om een windturbine te produceren, te transporteren, te bouwen, te onderhouden en af te breken al na drie tot zes maanden terugverdiend is? Daarna levert de turbine nog 15 tot 20 jaar lang schone CO2-vrije energie!
keyboard_arrow_up