1,4 miljard kWh elektriciteit Opbrengst: jaarlijks circa 400.000 huishoudens Opbrengst vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van grootste windparken van Nederland Een van de Extra werkgelegenheid Participatie voor de regio Online lesmodule: Officiële opening juni 2017

Contactinformatie

home

Koepel Windenergie Noordoostpolder
Postbus 1063
8300 BB EMMELOORD

phone

0527 248 149

Rondleidingen

Voor meer informatie over rondleidingen:

phone

0527 681 458

Gastles

Interesse in een gastles Wind voor NOP! en werkt u op een basisschool uit de omgeving?
Stuurt u dan een e-mailbericht naar info@windparknoordoostpolder.nl met uw verzoek en contactgegevens.

Menu