Prijsvraag voor bezoekerscentrum bij Windpark Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder schrijft een prijsvraag uit voor een nieuw bezoekerscentrum bij Windpark Noordoostpolder. Creatieve ondernemers kunnen hiervoor een plan indienen. De gemeente Noordoostpolder werkt hierbij samen met de gemeente Urk. Noordoostpolder is de opdrachtgever en Urk is overlegpartner en lid van de jury. De winnaar van de prijsvraag wordt beloond met een jaarlijkse bijdrage in de exploitatie van € 50.000,– voor een periode van 10 jaar.

Tijdens de bouwfase in de periode 2013-2015 en daarna zal Windpark Noordoostpolder veel bezoekers aantrekken. Noordoostpolder kan daarvan economisch en toeristisch/recreatief profiteren. Een bezoekerscentrum waarin informatie over het windpark wordt gepresenteerd kan daaraan bijdragen.

Het plan voor het bezoekerscentrum moet een sluitende exploitatie hebben. De ondernemer moet daarom aanvullende inkomsten realiseren. Nieuwbouw, een flexibel concept of gebruik maken van bestaande bouw; het kan allemaal. Het beste voorstel wordt uitgevoerd. De winnaar ontwikkelt, realiseert en exploiteert het bezoekerscentrum vervolgens voor eigen rekening en risico. Het bezoekerscentrum biedt ruimte voor de ontvangst van groepen van circa 50 personen, biedt een educatief programma voor onder meer scholen en organiseert evenementen en bijeenkomsten passend bij het thema (wind)energie.

Financiële bijdrage
De bijdrage in de exploitatie wordt bekostigd uit de gebiedsgebonden bijdrage, die is overeengekomen tussen provincie Flevoland en energiebedrijf RWE. Een onafhankelijke jury zal de voorstellen beoordelen op basis van vooraf vastgestelde criteria. Getoetst wordt op de minimumeisen gesteld aan locatie, capaciteit, educatief programma, ruimtelijke ordening, toegankelijkheid, veiligheid, hinder, financiële haalbaarheid en planning.

Behalve de gemeente Noordoostpolder zitten de volgende partijen in de jury: RWE, Koepel Windenergie Noordoostpolder, gemeente Urk, ASN Bank, Arjan van Dijk, ondernemer op het gebied van evenementen en Staatsbosbeheer. Alle informatie over de prijsvraag is te vinden in de leidraad voor de prijsvraag. De leidraad is te verkrijgen via www.aanbestedingskalender.nl of via de gemeentewebsite www.noordoostpolder.nl.

De prijsvraag start in maart 2013. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door uiterlijk op 5 april 2013 17.00 uur een e-mail te sturen naar inkoop@noordoostpolder.nl. Zij moeten bij aanmelding de naam, het adres en telefoonnummer van een contactpersoon doorgeven. Inzendingen moeten uiterlijk op 7 juni worden ingediend. De winnaar wordt op 20 juni bekend gemaakt en in juli wordt het uitvoeringscontract getekend.

Windpark Noordoostpolder is straks qua omvang en opbrengst Europese koploper. In 2015 draaien de 86 molens in het windpark. Zij leveren 1,4 miljard kWh duurzame energie. Dat is genoeg voor 400.000 huishoudens. Er is veel werk te doen: van grondverzet en funderingen tot aanleg van wegen, er is transport nodig, beveiliging, advies van deskundigen en nog veel meer.

Vorig bericht
start bouw binnendijks, aanleg natuurgebied buitendijks en onderzoek participatie
Volgend bericht
Start bouw binnendijks – transportroutes bekend

Related Posts

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up