start bouw binnendijks, aanleg natuurgebied buitendijks en onderzoek participatie

– Aanleg kabeltracé Rotterdamse Hoek
– Bouw toegangswegen, onderhoudsweg en kraanopstelplaatsen
– Informatiebijeenkomsten
– Aanleg natuurgebied buitendijks bij scheepvaartveiligheidsvoorziening
– Westermeerwind onderzoekt voorkeuren participatie

Aanleg kabeltracé Rotterdamse Hoek
Het Flevo-landschap is begonnen met de aanleg van een stuk natuur op de landbouwkavels nabij de Rotterdamse Hoek. Door dit stukje natuurterrein worden ook kabels aangelegd die de stroom van de nieuwe windmolens op het land aan de Noordermeerdijk gaan verbinden met het transformatorstation, dat halverwege de Westermeerdijk wordt gebouwd. In goed overleg tussen de aannemer van Het Flevo-landschap en windmolenbouwer ENERCON is besloten, dat eerst de kabels bij de Rotterdamse Hoek worden ingeploegd. De werkzaamheden voor het inploegen van de kabels zijn begin maart begonnen en zullen in april zijn afgerond.

Bouw toegangswegen, onderhoudsweg en kraanopstelplaatsen
Eind maart/begin april starten de werkzaamheden van de aannemers Reef/De Waard aan de Noordermeerdijk en Dura Vermeer aan de Westermeerdijk voor de aanleg van een aantal nieuwe toegangswegen naar de dijk, de bouw- en onderhoudsweg langs de dijk en de kraanopstelplaatsen. Dit zijn de zogenaamde civiele werkzaamheden.

Informatiebijeenkomsten
In verband met de start van de civiele werkzaamheden worden door NOP Agrowind, de initiatiefnemer van het binnendijkse windpark langs de Westermeerdijk en Noordermeerdijk, informatiebijeenkomsten gehouden:
– Rutten: 2 april, De Stiepe, 19.30 uur
– Creil: 3 april, ’t Poortershuys, 19.30 uur
– Espel: 4 april, De Ducdalf, 19.30 uur

Tijdens deze informatiebijeenkomsten  zullen NOP Agrowind, windmolenbouwer ENERCON en de aannemers Reef/De Waard en Dura Vermeer informatie geven over de werkzaamheden, wat de omgeving ervan zal merken, wat te verwachten is aan transporten, welke transportroutes worden gehanteerd en hoe wordt omgegaan met veiligheid.

Alle geïnteresseerden uit de omgeving van Rutten, Creil, Espel en Tollebeek zijn van harte welkom bij deze informatiebijeenkomsten.

Aanleg natuurgebied buitendijks bij scheepvaartveiligheidsvoorziening
Boskalis is in opdracht van Westermeerwind BV, de initiatiefnemer van het buitendijkse deel van Windpark Noordoostpolder, gestart met de aanleg van een 22ha groot natuurgebied voor vogels om in de winter te rusten en fourageren. Deze ondiepte van 2 meter ligt langs de scheepvaartveiligheidsvoorziening –  de geleidedam bij de Rotterdamse hoek  – en zal in de herfst 2013 gereed zijn.

Westermeerwind onderzoekt voorkeuren participatie
Westermeerwind BV is een onderzoek gestart naar wat de inwoners van Noordoostpolder, Lemmer en Urk van de participatiemogelijkheden in het windpark verwachten en welke voorkeuren zij hierbij hebben. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Smart Agent uit Amersfoort. Inmiddels zijn inwoners aangeschreven om mee te werken aan het onderzoek.

Vorig bericht
Windpark vraagt voorkeur inwoners voor participatie
Volgend bericht
Prijsvraag voor bezoekerscentrum bij Windpark Noordoostpolder

Related Posts

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up