Inzagetermijn besluiten Windpark Noordoostpolder aangepast

Het ministerie van EL&I heeft donderdag 8 maart 2012 opnieuw de definitieve besluiten voor realisatie van het Windpark Noordoostpolder gepubliceerd. Dit heeft het ministerie besloten vanwege technische en procedurele problemen bij de vorige bekendmaking op 23 februari jl. Dit betekent dat de termijn voor het indienen van een beroepschrift verschuift naar 10 maart tot en met 20 april 2012.

De procedure rond het project Windpark Noordoostpolder valt onder de Rijkscoördinatieregeling. Hierdoor coördineert het ministerie van Economische zaken Landbouw en Innovatie (EL&I) de vergunningverleningsprocedure. Het ministerie van EL&I heeft donderdag 8 maart 2012 opnieuw de definitieve besluiten gepubliceerd, vanwege technische problemen bij de publicatie in de Staatscourant op donderdag 23 februari jl. Hierdoor was de tabel met besluiten windpark Noordoostpolder fase 2 niet goed leesbaar. Daarnaast is abusievelijk de datum 6 april 2012 (Goede Vrijdag) genoemd als datum tot wanneer de besluiten ter inzage lagen en het indienen van beroep mogelijk was. Dit is procedureel niet juist.

Inzagetermijn
Met de nieuwe bekendmaking liggen de besluiten, vanaf vrijdag 9 maart, zes weken ter inzage. In deze periode, van 10 maart tot en met 20 april 2012, kan beroep worden aangetekend tegen de definitieve besluiten. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Besluiten inzien
De drie besluiten die Waterschap Zuiderzeeland heeft genomen voor het Windpark Noordoostpolder zijn vanaf 9 maart aanstaande te raadplegen via de website van het ministerie van EL&I, http://www.bureau-energieprojecten.nl. De besluiten in het kader van de Waterwet en Keur betreffen de nummers twee, vier en vijf.

Toezicht op besluiten
Vanwege de waterveiligheid controleert Waterschap Zuiderzeeland tijdens de realisatie van het project Windpark Noordoostpolder de naleving van de voorwaarden in de definitieve besluiten.

 

Vorig bericht
Besluiten Windpark Noordoostpolder gereed
Volgend bericht
Voorbereidingen voor bouw Windpark Noordoostpolder van start

Related Posts

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up