Voorbereidingen voor bouw Windpark Noordoostpolder van start

De windturbines voor het projectdeel van het Windpark Noordoostpolder aan de Westermeerdijk worden straks in onderdelen aangeleverd. Ook deze delen, bijvoorbeeld de wieken, zijn nog steeds groot. De aanleg van speciale toegangswegen is nodig om de onderdelen te kunnen vervoeren.

Ter voorbereiding op de aanleg van de eerste toegangsweg worden aan de Westermeerweg ten noorden van het Espelerpad populieren en bosplantsoen gekapt. Dit gebeurt uiteraard voordat het broedseizoen op 15 maart start. De aannemer gaat maandag 12 maart aan de slag.

Aan de Westermeerdijk komen het TenneT-schakelstation, de transformatorstations om de stroom van het Windpark aan te sluiten op de kabel van TenneT en het binnendijkse Windpark. Het realiseren van goede wegen voor transport is een belangrijke voorwaarde voor het bouwen van de stations en de windmolens. Gemeente Noordoostpolder heeft ingestemd met het kappen van populieren aan de westzijde van de beoogde inrit en bosplantsoen aan de oostzijde van de Westermeerweg. Ook is er toestemming voor het kappen van de dubbele rij populieren aan de oostzijde van de Westermeerweg tussen het Espelerpad en het bosplantsoen. Nadat de bouw van het Windpark gereed is, worden er nieuwe bomen en bosplantsoen geplant aan de oostzijde van de Westermeerweg.

Vervanging alle populieren
Alle bomen aan de Westermeerweg zijn oud en aan vervanging toe. Zoals gemeente Noordoostpolder in maart 2011 al meldde, worden in 2013 alle bomen aan deze weg gekapt. Er komen nieuwe populieren voor in de plaats.

Vorig bericht
Inzagetermijn besluiten Windpark Noordoostpolder aangepast
Volgend bericht
Eerste lokale ondernemer actief voor bouw Windpark Noordoostpolder

Related Posts

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up