Van der Hoeven opent Windpark Noordoostpolder

Vandaag is Windpark Noordoostpolder officieel geopend. In aanwezigheid van ruim 200 nauwbetrokkenen stelden de initiatiefnemers van het windpark en voormalig minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven, symbolisch het windpark in werking. Bijna tien jaar geleden speelde de minister een belangrijke rol voor het windpark, toen ze de bevleugelde woorden uitsprak: ‘Het is niet de vraag òf het windpark er komt, maar hoe’. Inmiddels is het windpark dat bestaat uit 86 windturbines op land en in het water langs de dijken van het IJsselmeer gerealiseerd en draait op volle toeren. Drie projectpartners zijn verantwoordelijk voor de totstandkoming van het windpark, te weten: lokale bedrijven NOP Agrowind en Westermeerwind en daarnaast duurzaam energiebedrijf innogy.

“De initiatiefnemers hebben een lange weg van bijna twintig jaar met elkaar afgelegd. Het is niet altijd een gemakkelijke weg geweest, maar door krachten te bundelen van initiatiefnemers en overheden, intensief samen te werken en te blijven geloven in het project, zijn we zover gekomen. Windpark Noordoostpolder heeft op diverse terreinen (eerste project met RCR (rijkscoördinatieregeling) status, en een zeer uitgebreide milieueffectrapportage) de weg gebaand voor volgende windprojecten”, aldus Cees Tolsma, de trotse voorzitter van Koepel Windenergie Noordoostpolder, de partij die de gezamenlijke belangen behartigt van de drie projectpartners.

Voormalig minister van Economische Zaken, Maria van der Hoeven: “Dankzij de jarenlange inzet van alle betrokken partijen staat er nu een windpark met een opgesteld vermogen van 429 MW dat 1,4 miljard kWh duurzame elektriciteit oplevert. Dat is vergelijkbaar met stroom voor ruim 400.000 huishoudens. Het windpark levert daarmee een substantiële bijdrage aan de doelen van het Energieakkoord. Ook economisch zorgt het windpark voor een impuls, circa 300 tijdelijke arbeidsplaatsen tijdens de bouw en meer dan 100 permanente arbeidsplaatsen na de bouw in service, training en onderhoud.”

Participatie
Aan het eind van dit jaar is het voor bewoners van de Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland mogelijk om in het buitendijkse deel van het windpark (Westermeerwind) te participeren middels obligaties en aandelen. Hiermee is het dan ook echt een windpark door en voor de polder.

Bijzonderheden aanleg Windpark Noordoostpolder
Aansluiting op het elektriciteitsnetwerk
Normaalgesproken zorgt een project zelf voor de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van TenneT. Als onderdeel van netverbeteringen in de Noordoostpolder was het dit keer andersom. Met ruim 20 kilometer ondergrondse 110 kV kabel in de Noordoostpolder heeft TenneT de grootste aansluiting van groene energie op het landelijke net aangelegd tot dan toe.

Grootste windturbines op land
Het project kende vele logistieke uitdagingen omdat niet eerder windturbines van dit formaat op land waren gebouwd, noch eerder gebouwd was in het IJsselmeer. Mede dankzij de goede samenwerking met zowel Enercon (land) als Siemens (water), lokale als landelijke bedrijven en organisaties kon de bouw van het park in nog geen vijf jaar worden voltooid. Het onderhoud blijft in de komende vijftien jaar in handen liggen van Enercon en Siemens.

Windpark Noordoostpolder
Eind jaren negentig heeft de gemeente Noordoostpolder de dijken aan de westkant van de polder aangewezen voor grootschalige windenergie. 100 lokale agrariërs en duurzaam energiebedrijf innogy mochten een gezamenlijk plan uitwerken. Bijna twintig jaar later is het plan werkelijkheid geworden en is Windpark Noordoostpolder voltooid. Met 86 windturbines op het land en in het water langs de dijken van het IJsselmeer aan de westkant van de Noordoostpolder is het windpark uitgegroeid tot een belangrijke duurzame energiebron voor Nederland.

NOP Agrowind & Westermeerwind
De lokale bedrijven NOP Agrowind en Westermeerwind vertegenwoordigen 100 lokale agrarische ondernemers. NOP Agrowind ontwikkelt, bouwt en beheert 26 Enercon windturbines (E-126) op land aan de Westermeerdijk en Noordermeerdijk. Westermeerwind ontwikkelt, bouwt en beheert 48 Siemens windturbines 3.0DD-108 in het water; twee rijen langs de Westermeerdijk en een rij langs de Noordermeerdijk.

innogy
Duurzaam energiebedrijf innogy ontwikkelt, bouwt en beheert 12 Enercon windturbines (E-126) op land aan de Zuidermeerdijk en aan de Westermeerdijk. In Nederland vallen de merken Essent en Energiedirect.nl onder het Duitse moederbedrijf innogy.

Vorig bericht
Kennis opdoen en plezier tijdens Open Winddag Windpark Noordoostpolder
Volgend bericht
Koningspaar bezoekt Windpark Noordoostpolder

Related Posts

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up