Herziene richtlijnen verlichting windturbines op land

Onlangs heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de herziene richtlijnen ten aanzien van verlichting van windturbines en windparken op het Nederlandse vasteland in relatie tot luchtvaartveiligheid gepubliceerd. Met deze publicatie wordt het mogelijk gemaakt de lichtintensiteit van de verlichting op windturbines aan te passen. Naar aanleiding van deze nieuwe richtlijnen heeft Koepel Windenergie Noordoostpolder de windturbinefabrikanten, Enercon en Siemens, gevraagd uit te zoeken wat de technische mogelijkheden zijn voor aanpassing van de verlichting; hierbij ook rekening houdend met onverwachte extra voorwaarden aan de golflengte van het licht. De Koepel streeft naar een oplossing die de zichtbaarheid van de verlichting voor de omgeving vermindert, technisch en financieel haalbaar is en tegelijkertijd voldoet aan wet- en regelgeving. Kortom, dit verlichtingsvraagstuk vraagt om een zorgvuldige voorbereiding, waarover wij de komende periode met elkaar overleg voeren.

De herziene richtlijnen laten onverlet dat verlichting op de windturbines van Windpark Noordoostpolder in relatie tot luchtvaartveiligheid noodzakelijk blijft.

Achtergrond
De voorschriften voor de luchtvaartverlichting van windturbines zijn terug te voeren tot het Internationaal Verdrag van Chicago voor de burgerluchtvaart (ICAO). Dit verdrag formuleert onder meer technische voorschriften voor obstakelmarkering. Deze voorschriften zijn aanbevelingen die  door landen zelf verder ingevuld kunnen worden. Nederland volgt de richtlijnen van het verdrag. De Inspectie Leefomgeving en Transport is toezichthouder daarop. In ICAO Annex 14 wordt aangegeven dat windturbines die hoger zijn dan 150 m voorzien dienen te zijn van obstakelmarkering in de vorm van lampen: een wit knipperlicht overdag en een rood knipperlicht bij nacht. De turbines in het water van het IJsselmeer zijn net lager dan 150 m, maar staan naast turbines op land die wel hoger zijn dan 150 m. Om die reden vereist de luchtvaartautoriteit dat de turbines op de hoekpunten en gedeeltelijk aan de buitenzijde zijn voorzien van verlichting. De huidige topverlichting van de turbines is conform de eisen van de Inspectie Leefomgeving en Transport en de geldende internationale regelgeving omtrent luchtvaartverlichting.

Meer vragen over verlichting, klik hier

Vorig bericht
Verlichte Boerderijen Route van start
Volgend bericht
Jan Terlouw onthult online lesmodule Wind voor NOP!

Related Posts

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up