Thema-avond PU over Windpark Noordoostpolder

De Politieke Unie houdt op dinsdag 27 maart een openbare thema-avond over de actuele stand van zaken rond het Windpark Noordoostpolder. Janneke Wijnia, voorzitter van de Koepel Windenergie Noordoostpolder, houdt een inleiding waarbij zij onder andere ingaat op de actuele…
Lees meer

Eerste lokale ondernemer actief voor bouw Windpark Noordoostpolder

Aannemings- en verhuurbedrijf Mulder uit Tollebeek verzorgt dinsdag 13 maart het kappen van populieren en een deel van het bosplantsoen aan de Westermeerweg ten noorden van het Espelerpad. Het bedrijf is daarmee de eerste lokale onderneming die werkzaamheden uitvoert voor…
Lees meer

Voorbereidingen voor bouw Windpark Noordoostpolder van start

De windturbines voor het projectdeel van het Windpark Noordoostpolder aan de Westermeerdijk worden straks in onderdelen aangeleverd. Ook deze delen, bijvoorbeeld de wieken, zijn nog steeds groot. De aanleg van speciale toegangswegen is nodig om de onderdelen te kunnen vervoeren.…
Lees meer

Inzagetermijn besluiten Windpark Noordoostpolder aangepast

Het ministerie van EL&I heeft donderdag 8 maart 2012 opnieuw de definitieve besluiten voor realisatie van het Windpark Noordoostpolder gepubliceerd. Dit heeft het ministerie besloten vanwege technische en procedurele problemen bij de vorige bekendmaking op 23 februari jl. Dit betekent…
Lees meer

Besluiten Windpark Noordoostpolder gereed

Waterschap Zuiderzeeland heeft een definitief besluit genomen op de drie aanvragen die in het kader van de Waterwet en Keur zijn ingediend door de initiatiefnemers voor het realiseren van het Windpark NOP. De aanvragen hebben betrekking op het binnendijks realiseren…
Lees meer

Werkbezoek aan Noordoostpolder

“Windpark Noordoostpolder moet een voorbeeldproject worden voor andere windparken in Nederland, zowel in z’n gedegen voorbereiding als in zijn verdere ontwikkeling. Belangrijk daarbij is vooral de manier waarop de omgeving bij het project betrokken is en blijft.” Dit zei PvdA…
Lees meer

Positieve uitspraak van Raad van State

Groen licht voor Windpark Noordoostpolder Windpark Noordoostpolder kan worden gerealiseerd. Mei 2012 start de bouw van in totaal 86 windturbines langs de dijken van het IJsselmeer. De positieve uitspraak van de Raad van State van vandaag maakt dit mogelijk. Voorzitter…
Lees meer

Nieuwe website

In mei 2012 start de bouw van het Windpark Noordoostpolder. Op onze nieuwe website houden we u op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. Natuurlijk kunt u onze website ook raadplegen voor de meest actuele werkzaamheden tijdens de bouwperiode in…
Lees meer
Menu