Start bouw binnendijks – transportroutes bekend

De transportroutes voor het bouwverkeer zijn bekend, waarmee de civiele werkzaamheden voor het binnendijkse deel van Windpark Noordoostpolder langs de Noordermeerdijk en de Westermeerdijk starten. Op 2, 3 en 4 april heeft NOP Agrowind informatieavonden gehouden in Rutten, Creil en Espel…
Lees meer

Prijsvraag voor bezoekerscentrum bij Windpark Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder schrijft een prijsvraag uit voor een nieuw bezoekerscentrum bij Windpark Noordoostpolder. Creatieve ondernemers kunnen hiervoor een plan indienen. De gemeente Noordoostpolder werkt hierbij samen met de gemeente Urk. Noordoostpolder is de opdrachtgever en Urk is overlegpartner en…
Lees meer

start bouw binnendijks, aanleg natuurgebied buitendijks en onderzoek participatie

– Aanleg kabeltracé Rotterdamse Hoek– Bouw toegangswegen, onderhoudsweg en kraanopstelplaatsen– Informatiebijeenkomsten– Aanleg natuurgebied buitendijks bij scheepvaartveiligheidsvoorziening– Westermeerwind onderzoekt voorkeuren participatie Aanleg kabeltracé Rotterdamse HoekHet Flevo-landschap is begonnen met de aanleg van een stuk natuur op de landbouwkavels nabij de Rotterdamse…
Lees meer

Windpark vraagt voorkeur inwoners voor participatie

Inwoners van Urk, de Noordoostpolder en Lemsterland krijgen de gelegenheid financieel deel te nemen in Windpark Westermeerwind. Hoe die participaties er uit gaan zien is nog niet bekend. Deze week start een breed onderzoek om de wensen van de inwoners…
Lees meer

Weer groen licht voor Windpark Noordoostpolder

De Raad van State heeft de bezwaren tegen maatwerkvoorschriften (geluid) van gemeente Noordoostpolder en watervergunningen van het Waterschap Zuiderzeeland ongegrond verklaard. Hiermee is de realisatie van Windpark Noordoostpolder weer een stap dichterbij gekomen. De voorbereidingen voor de bouw van in…
Lees meer

Nieuwe voorzitter Koepel Windenergie Noordoostpolder

Afgelopen week nam Cees Tolsma de voorzittershamer over van Janneke Wijnia-Lemstra. Hij deed dat met zijn eigen hamer die de vorm van een windmolen heeft. Het zegt alles over zijn passie en gedrevenheid voor het produceren van schone windenergie. Het…
Lees meer

Bouwwerkzaamheden station Westermeerdijk

De werkzaamheden voor de bouw van hoogspanningsstation Westermeerdijk vorderen gestaag. De heipalen zitten al in de grond en er wordt hard gewerkt aan de funderingen en vloeren. Het station begint al vorm te krijgen. Over enkele weken start TenneT met…
Lees meer

Koepel Windenergie Noordoostpolder geeft Dijkfeest energie

Zaterdag vind het traditionele Dijkfeest van J19Nu-NOP plaats. Dit wordt al jaren georganiseerd op de locatie langs de Westermeerdijk tussen de molens van het huidige windmolenpark. Over enkele jaren vormt de Dijkfeestlocatie het middelpunt van het toekomstige Windpark Noordoostpolder. Reden…
Lees meer

TenneT start werkzaamheden voor windpark Noordoostpolder

Na jaren voorbereidingen is TenneT met de uitvoering gestart van een grootschalige uitbreiding van het 110kV transportnetwerk in de Noordoostpolder. Het bouwrijp maken van de stationslocaties in Ens en nabij Windpark Noordoostpolder aan het IJsselmeer (Westermeerweg) gaat deze week beginnen. …
Lees meer

Eerste toegangsweg voor bouw Windpark Noordoostpolder

Het Emmeloordse bedrijf IJB Mortelcentrale gaat het beton leveren dat nodig is voor deze eerste toegangsweg. Firma Reef Infra legt de weg aan, speciaal voor de bouw van Windpark Noordoostpolder. Het gaat om een nieuwe zijweg van de Westermeerweg ten…
Lees meer