Samen de vruchten plukken van Windpark Noordoostpolder

Windpark Noordoostpolder stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor vijf dorpen NOP

Vandaag vond de feestelijke overhandiging plaats van de eerste jaarlijkse bijdrage van 10.000 euro die vijf dorpen in de Noordoostpolder de komende 20 jaar gaan ontvangen van Windpark Noordoostpolder. In totaal is dit in 20 jaar tijd 200.000 euro per dorp. De dorpen Creil, Espel, Nagele, Rutten en Tollebeek kunnen het bedrag besteden aan de promotie en ontwikkeling van hun dorp, bij voorkeur aan structurele projecten gekoppeld aan de dorpsvisies. De dorpsbelangen zullen de besteding van het geld verantwoorden in de jaarvergadering. Zo kunnen inwoners van Creil tot 30 mei hun aanvragen indienen bij de Commissie Windmolengelden, mits ze voldoen aan de criteria opgesteld door de commissie. Het dorp Rutten heeft al gezamenlijk besloten om deze gift te gebruiken voor de te ontwikkelen Uni-Multi Functionele Accommodatie; een plek waar onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, sport- en dorpshuis samenkomen.

Ook wethouder Poppe van Duurzaamheid en Energie en wethouder Suelmann van Dorpen en Wonen waren aanwezig bij de feestelijke overhandiging van de cheques door het windpark. “Vanuit de agrarische roots hebben we ook oog voor innovatie en een duurzame toekomst. Wij zijn trots dat een voorbeeldproject van duurzame energiewinning in Nederland tot stand is gekomen in de Noordoostpolder en grotendeels gerealiseerd is door agrariërs. Windpark Noordoostpolder is wat dat betreft ook een echt polderproduct. Met 429 MW windvermogen levert het windpark een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen en 30% aan de windambities van Flevoland voor 2020. Prachtig dat deze ambities resulteren in een koppositie, zelfs ook op het gebied van zonne-energie”, aldus wethouder Poppe.

Door en voor de polder

“Het is altijd de ambitie van de initiatiefnemers van Windpark Noordoostpolder geweest om de omgeving te laten meedelen in de opbrengsten van het windpark”, aldus Cees Tolsma, voorzitter van Koepel Windenergie Noordoostpolder, de partij die de belangen behartigt van de initiatiefnemers. In een vroegtijdig stadium is al besloten om inwoners en agrariërs van de Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland te laten participeren in de windturbines in het water en is de financiële bijdrage aan ieder van de vijf dorpen in de Noordoostpolder vastgelegd. Daarnaast ontvangt de provincie/gemeente jaarlijks 60.000 euro, die onder andere wordt aangewend voor de exploitatie van het bezoekerscentrum 11BEAUFORT in Nagele. Ook ontvangen circa zestig huishoudens, die het dichtstbij de windturbines zijn gelegen, een vergoeding van ongeveer 1.800 euro, een gemiddelde jaarlijkse energierekening. Zo levert Windpark Noordoostpolder schone energie én draagt zij haar steentje bij aan de lokale gemeenschap.

Windpark Noordoostpolder

Het windpark bestaat uit 86 windturbines op het land en in het water, die gezamenlijk jaarlijks circa 1,4 miljard kWh schone, duurzame elektriciteit opwekken. Genoeg om ruim 400.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Door participatie stimuleert het windpark tevens de lokale economie en zorgt het voor extra werkgelegenheid in de regio. Het windpark wordt tot stand gebracht door drie projectpartners: NOP Agrowind, Westermeerwind en RWE.

 

Vorig bericht
Windturbines in de Noordoostpolder krijgen gemodificeerde blad tips
Volgend bericht
Bezoek de Open Dag van Windpark Westermeerwind op 18 juni

Related Posts

Niets gevonden.
keyboard_arrow_up